امید اسدزاده              طراحی معماری          80

فاطمه عابدینی            طراحی معماری          90

سپیده فلاح مظلومی    طراحی معماری           78

فاطمه عابدینی           معماری درجه1            78

شفیع ابوالماشایی       کمک بنا درجه2           85

رضا باباپسندی            icdlدرجه2                 70

کاظم یوسفی            شهروندالکترونیک          77

حکیمه آقایی              کاربررایانه                   70

سارا سوت                کاربررایانه                   80

زهرا دلفانی               کاربررایانه                   80

زهرا لطفی                کاربررایانه                   70

شیدا معلمی             کاربررایانه                  70

منبع : کامپیوتر-زبان-عمران-معماری-حسابداری |نمرات عملی آزمون 6/9/94
برچسب ها : معماری , کاربررایانه , طراحی , طراحی معماری ,فاطمه عابدینی