امید اسدزاده              طراحی معماری         53.33

فاطمه عابدینی            طراحی معماری        63.33

سحر علیخواه              طراحی معماری            40

سپیده فلاح مظلومی    طراحی معماری         56.67

ساحله ماشابااوجی     طراحی معماری         43.33

فاطمه عابدینی           معماری درجه1            60

شفیع ابوالماشایی       کمک بنا درجه2          62.5

فروغ عظیم پور            icdlدرجه1                81.58

رضا باباپسندی            icdlدرجه2                 85

عباس صادقی            icdlدرجه2                  60

کاظم یوسفی            شهروندالکترونیک         52.5

سلمان آقاجانی          icdlدرجه2                 42.5

حکیمه آقایی              کاربررایانه                61.11

سارا سوت                کاربررایانه                52.78

زهرا دلفانی               کاربررایانه                52.78

زهرا لطفی                کاربررایانه                63.89

شیدا معلمی             کاربررایانه                63.89

منبع : کامپیوتر-زبان-عمران-معماری-حسابداری |نمرات آزمون کتبی 6/9/94
برچسب ها : معماری , طراحی , کاربررایانه , icdlدرجه2 , طراحی معماری ,فاطمه عابدینی